Vidste du at:

Væggelus er resistente overfor de mest almindelige bekæmpelsesmidler?

Info om skadedyret:

Hvepsen

Det kan være utroligt smertefuldt, og ikke ufarligt, at blive angrebet af en eller flere hvepse.

Et hvepsebo kan bestå af op til 5.000 hvepse, som ofte bliver mere aggressive ...

Sådan bekæmpes hvepsen

Info om skadedyret:

Myren

Når der er mange myrer viser det sig dog ofte at lokkedåserne ikke er tilstrækkeligt, men, hellere end at begive sig ud i en større "kemisk krigsførelse", bør man kontakte et profess...

Sådan bekæmpes myren

Error parsing XSLT file: \xslt\faq.xslt

Regulering af måger og duer

Vent ikke! Kom larmen til livs.

Ansøg om regulering

Kan vi hjælpe?